Halvorsen Elektriske AS

Tjenester

Vår målsetning er å være en ledende leverandør og samarbeidspartner innenfor sterkstrøm og svakstrøm - både for bedriftskunder og privatmarkedet.

Vi innehar følgende autorisasjoner og godkjenninger:

  • Autorisert el. installatør.
  • Registret hos DSB, som virksomhet som prosjekterer, utfører og vedlikeholder elektriske anlegg.
  • Autorisert Teleinstallatør TIA, registret hos Post og Teletilsynet.
  • Godkjent opplærings bedrift.